Fotoarchiv Gade

Mongolei

> 1    2     3    

Fotos: Hellmut Münzner / Fotoarchiv Gade


MNG-Gobi-01

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi


MNG-Gobi-02

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi


MNG-Gobi-04

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi. Rinder. Stier


MNG-Gobi-05

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi. Rinder auf der Weide


MNG-Gobi-07

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi. Kamele in Wüste


MNG-Gobi-08

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi. Kamele in Wüste


MNG-Gobi-09

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi. Kamele in Wüste


MNG-Gobi-10

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi. Kamele in Wüste


MNG-Gobi-11

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi. Kamele in Wüste


MNG-Gobi-12

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Gobi. Kamele in Wüste


MNG-Korak-01

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Korak


MNG-Korak-04

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Korak


MNG-Kusch-01

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Kusch


MNG-Kusch-02

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Kusch


MNG-Terek-01

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Terek


MNG-Terek-03

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Terek


MNG-Terek-04

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Terek


MNG-Terek-05

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Terek


MNG-Terek-06

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Terek


MNG-Terek-07

1970er. Asien. Mongolei - Asia. Mongolia. Terek
> 1    2     3